Huisregels


Algemene voorwaarden
Voorts wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Club Smithy`s
Wanneer er een situatie is die niet gedekt wordt door deze regels, besluit de organisatie wat er gebeurt. De organisatie zal bij ernstig wangedrag aangifte doen bij de politie. De organisatie heeft de mogelijkheid om bij ernstig wangedrag andere organisaties in te lichten en hierbij persoonsgegevens te verstrekken.

Geluid niveau
In Club Smithy`s wordt soms een hoog geluidniveau geproduceerd. Club Smithy`s aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in de Smithy`s geschiedt daarom op jouw eigen risico.

Fouilleren
Er kan zich de mogelijkheid voordoen dat je je moet laten onderwerpen aan een controle door ordedienst-medewerkers of beveiligingsmedewerkers. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Vrouwen kunnen op verzoek worden gefouilleerd door een vrouwelijke beveiligingsmedewerkster. In beslag genomen goederen worden niet geretourneerd.
Verdovende middelen
Het verhandelen van, en het bezit en/of gebruik van, enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.

Gooien
Het is verboden met dranken of andere goederen te gooien, en met name naar het podium en het apparatuur. De veroorzaakte schade wordt persoonlijk op jou verhaald.

Hard cups,
Wij maken gebruik van plastic hard cups.
Om het milieu en kosten te bespraren is dit een wisselbeker systeem.
Voor elke beker betaal je 1 munt, als je beker leeg is wissel je deze aan de bar wanneer je een nieuwe consumptie besteld .
Wanneer je vertrekt kan je je beker inleveren bij de garderobe en krijg je je munt retour.

Aansprakelijkheid
Het bezoeken van Club Smithy`s geschiedt geheel op eigen risico. Club Smithy`s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Het gebruik van de parkeerplaats is eveneens op eigen risico. Gebruik van de garderobe is op eigen risico. Club Smithy`s stelt zich niet aansprakelijk, voor schade aan personen of goederen of diefstal van goederen.

Camera bewaking
Club Smithy`s hanteert voor ieders veiligheid camerabewaking en zal, zeker in geval van ongeregeldheden of ongevallen, beelden aan derden, waaronder justitie, ter beschikking stellen.

Munten
Wij maken gebruik van een munten systeem, deze zijn verkrijgbaar aan de kassa voor €2,50 p/st.

Beeld registratie
Club Smithy`s is gerechtigd om bezoekers te registreren op beeld- en/of geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt zonder dat zij hiertoe verdere toestemming of vergoeding (in de vorm van geld of anderszins) verschuldigd zijn, mits redelijk belang niet wordt geschaad.

Ontzegging
Club Smithy`s behoudt zich het recht voor om iemand te alle tijde de toegang tot het pand en terrein te ontzeggen. Alle overtredingen van de huisregels kunnen leiden tot directe ontzegging van toegang tot het pand en terrein.
Bij directe ontzegging van de toegang tot het pand en terrein mag geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van entreegeld of cateringtegoed. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het terrein direct te worden verlaten. Ontzegging van toegang zal ook gevolgen kunnen hebben voor komende evenementen. Hier wordt men per brief over geïnformeerd.

E-mailen
Instagram